Leermaterialen over 'Stimuleren van groen gedrag'

Hier vind je veel goede voorbeelden van leermaterialen die bijdragen aan het behalen van de doelen van 'Stimuleren van groen gedrag'. Alle leermaterialen zijn gratis te gebruiken!

Evaluatie-instrument

Hoe meet je of leerdoelen behaald zijn?

Checklist leerklimaat

Een goed leerklimaat is een voorwaarde voor leren op de werkplek. Met deze checklist breng je het leerklimaat op een afdeling of in een organisatie in kaart.

Regels over gastvrij gedrag

Hoe ga je met elkaar en met cliënten, patiënten, bezoekers en andere betrokkenen op een gastvrije manier om?

Minipocket 'Genoeg van agressie'

Minipocket 'Genoeg van agressie': basisinformatie voor alle medewerkers over het voorkomen van en omgaan met agressie.

Werkzame methodieken jeugdzorg

Welke methodieken zijn het meest effectief mbt het voorkomen en omgaan met agressief gedrag van jongeren?

Veiligheid in de psychiatrie

Hoe kan je psychiatrische units veiliger maken?

Mentaal welbevinden

Brochure met twaalf aanbevelingen voor zorgmedewerkers en beleidsmakers over aandacht voor mentaal welbevinden. 

Ouderenzorg

Inspiratiekaarten, video's, werkbladen, handwijzers etc. voor de ouderenzorg.

Intercultureel fundament

E-learningmodule over het werken met mensen uit andere culturen.

Stop contact!

Filmpjes, cartoons, modellen, tips etc. over echt contact maken met cliënten.

E-learningmodules Gezond en Zeker: Free Learning

Diverse e-learning modules voor zorg- en welzijnsmedewerkers gerelateerd aan agressiepreventie.

Dokter Hoe

Tips en uitleg over omgaan met geweld in ziekenhuizen.

Met haptonomie agressie voorkomen

Brochure over voelen en aanraken als communicatievorm.

Agressiespel Jeugdzorg

Spel met kaarten om agressie en geweld op het werk bespreekbaar te maken.

Syllabus basisscholing weerbaarheid (theorie)

Syllabus waarmee je theoretisch inzicht krijgt in agressie en hoe daar op een respectvolle manier mee om te gaan.

Werkboeken levensvragen

Praktische werkboeken waarin het omgaan met levensvragen van oudere cliënten aan bod komt.

Gastvrij contact - materialen uit de pilot

Compleet programma gericht op het ontwikkelen van een gastvrije houding.