Leermaterialen over 'Omgaan met oranje gedrag'

Hier vind je veel goede voorbeelden van leermaterialen die bijdragen aan het behalen van de doelen van 'Omgaan met oranje gedrag'. Alle leermaterialen zijn gratis te gebruiken!

Evaluatie-instrument

Hoe meet je of leerdoelen behaald zijn?

Checklist leerklimaat

Een goed leerklimaat is een voorwaarde voor leren op de werkplek. Met deze checklist breng je het leerklimaat op een afdeling of in een organisatie in kaart.

In dialoog met jouw team

Hoe ga je om met lastig gedrag? Wat doet dit met je team? Hoe wil je er samen mee omgaan?

Stay Cool under Pressure

Trainingsopzet: Hoe zorg je ervoor dat je rustig blijft, overzicht houdt, zelfvertrouwen toont en interactievaardigheden inzet om emotioneel of ongewenst gedrag te kunnen hanteren?

Boekje Agressie & Veiligheid

Boekje met theoretisch kader en praktijkvoorbeelden over veilig samenwerken in het team.

Minipocket 'Genoeg van agressie'

Minipocket 'Genoeg van agressie': basisinformatie voor alle medewerkers over het voorkomen van en omgaan met agressie.

Lesbrief Niet aangeboren hersenletsel

Een lesbrief voor (aankomende) wijkprofessionals en (aankomend) medewerker in de zorg en hulpverlening over het herkennen van niet-aangeboren hersenletsel.

Ouderenzorg

Inspiratiekaarten, video's, werkbladen, handwijzers etc. voor de ouderenzorg.

E-learningmodules over agressie (geestelijke gezondheidszorg)

E-learningmodules van de GGZ Ecademy.

E-learningmodules over agressie (gehandicaptenzorg)

E-learningmodules voor leden van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

E-learningmodules van Free Learning

Diverse e-learningmodules gerelateerd aan agressiepreventie en -hantering.

E-learningmodules Gezond en Zeker: Free Learning

Diverse e-learning modules voor zorg en welzijnsmedewerkers gerelateerd aan het omgaan met agressie.

E-learningmodules Gezond en Zeker: E-Coach

Diverse e-learningmodules (E-Coach) gerelateerd aan agressiepreventie en -hantering.

Beter met Arbo

Lijst met oplossingen en maatregelen om het risico van agressie en geweld te verminderen en te beheersen.

Informatiefolders over agressie

Set van 14 folders van Gezond & Zeker over agressie. 

Leren de-escaleren

Brochure over hoe medewerkers kunnen leren om handig op agressie te reageren.

Agressie van kwetsbare patiƫnten

Brochure over hoe om te gaan met agressie van kwetsbare cliƫnten.

Grenzen stellen aan ongewenst intiem gedrag

Brochure over hoe je grenzen stelt aan ongewenst gedrag.

Omgaan met verbale agressie

Brochure over het herkennen van en omgaan met verschillende soorten van verbale agressie.

Syllabus basisscholing weerbaarheid (theorie)

Syllabus waarmee je theoretisch inzicht krijgt in agressie en hoe daar op een respectvolle manier mee om te gaan.

Agressieboekje

Boekje over Omgaan met emotioneel en agressief gedrag.

Lessenmodule Omgaan met probleemgedrag

Lessenmodule voor medewerkers VVT over hoe om te gaan met probleemgedrag volgens het 9-stappenplan.

Afspraken over lessen Omgaan Met Agressie

Voorbeeld van afspraken tussen stagebedrijf en onderwijsinstellingen en opzet trainingsmiddag over Omgaan Met Agressie (OMA).

Trainingsopzet Omgaan Met Agressie (OMA)

Trainingsopzet basistrainingen Omgaan Met Agressie (OMA) voor medewerkers.

DAPPR

App met zelftest en e-learningmodules over omgaan met agressie