Leermaterialen over 'Handelen bij rood gedrag'

Hier vind je veel goede voorbeelden van leermaterialen die bijdragen aan het behalen van de doelen van 'Handelen bij rood gedrag'. Alle leermaterialen zijn gratis te gebruiken!

Evaluatie-instrument

Hoe meet je of leerdoelen behaald zijn?

Checklist leerklimaat

Een goed leerklimaat is een voorwaarde voor leren op de werkplek. Met deze checklist breng je het leerklimaat op een afdeling of in een organisatie in kaart.

Een coördinator als centraal aanspreekpunt

Hoe zorg je dat de opvolging van incidenten een permanente activiteit blijft?

Hoe meer meldingen, hoe beter het veiligheidsbeleid

Hoe ga je zo slim mogelijk met meldingen om en hoe verhoog je de meldingsbereidheid bij medewerkers?

Aangifte bij de politie, hoe doe je dat?

Wil je weten hoe aangifte doen in zijn werk gaat en waar je rekening mee moet houden, bekijk dan het filmpje en de handige hulpmiddelen.

Minipocket 'Genoeg van agressie'

Minipocket 'Genoeg van agressie': basisinformatie voor alle medewerkers over het voorkomen van en omgaan met agressie.

Ouderenzorg

Inspiratiekaarten, video's, werkbladen, handwijzers etc. voor de ouderenzorg.

Leren van casussen

Diverse casussen brengen in beeld wat je kunt doen in een complexe probleemsituatie rond een cliënt.

E-learningmodules Gezond en Zeker: E-Coach

Diverse e-learningmodules (E-Coach) gerelateerd aan agressiepreventie en -hantering.

Veiligezorg® in ziekenhuizen

Praktijkvoorbeelden over de aanpak van agressie in ziekenhuisinstellingen.

Anonimiteit in het strafproces

Nadere uitleg van bestaand beleid over (gedeeltelijke) anonimiteit in het strafproces.

Handreiking beroepsgeheim, politie en justitie van V&VN

Handreiking over 'de regels' van het beroepsgeheim in contact met politie en/of justitie.

Handreiking beroepsgeheim en politie/justitie van KNMG

Handreiking met tips over hoe om te gaan met het medisch beroepsgeheim.

Handreiking aangifte doen

Een handreiking voor leidinggevenden over het doen van aangifte.

Handreiking analyseren agressie incidenten

Een handreiking voor het analyseren en aanpakken van incidenten.

Voorbeeldformulier waarschuwing

Voorbeeldformulier voor het geven van een officiële waarschuwing na een agressie-incident.

Agressie moet je melden

Brochure over het belang van en de procedure voor het melden van incidenten.

Eerste opvang na incident

Brochure over het organiseren van zorg voor het slachtoffer in de eerste minuten na een incident.

Omgaan met verbale agressie

Brochure over het herkennen van en omgaan met verschillende soorten van verbale agressie.

Agressie Analyse Kaarten

Kaarten voor het analyseren van incidenten.

Syllabus basisscholing weerbaarheid (theorie)

Syllabus waarmee je theoretisch inzicht krijgt in agressie en hoe daar op een respectvolle manier mee om te gaan.

Kaart nazorg

Opvouwbare kaart met tips voor nazorg bij agressie.

Stroomschema aangifte doen

Stroomschema met daarin alle stappen om aangifte te doen.

Filmpje over aangifte doen

Een kort filmpje over aangifte doen bij bedreiging in de ziekenhuiszorg.