Leermaterialen over 'Agressiebeleid'

Hier vind je veel goede voorbeelden van leermaterialen die bijdragen aan het behalen van de doelen van 'Agressiebeleid'. Alle leermaterialen zijn gratis te gebruiken!

Evaluatie-instrument

Hoe meet je of leerdoelen behaald zijn?

Checklist leerklimaat

Een goed leerklimaat is een voorwaarde voor leren op de werkplek. Met deze checklist breng je het leerklimaat op een afdeling of in een organisatie in kaart.

Gedragsregels in de organisatie of op de afdeling

Hoe ga je met elkaar en met cliënten, patiënten, bezoekers en andere betrokkenen om? Heldere gedragsregels kunnen helpen een veiliger werkklimaat te creëren.

Minipocket 'Genoeg van agressie'

Minipocket 'Genoeg van agressie': basisinformatie voor alle medewerkers over het voorkomen van en omgaan met agressie.

Veiligheidspaspoort

Het veiligheidspaspoort als hulpmiddel om veiliger in de zorg te werken.

High Intensive Care (HIC), een nieuwe manier van crisisopname in de GGZ

High Intensive Care (HIC), een nieuwe manier van crisisopname in de GGZ.

Instrument voor Zelfevaluatie Patiëntveiligheidscultuur (IZEP)

Een Instrument voor Zelfevaluatie Patiëntveiligheidscultuur (IZEP) waarmee je op afdelingsniveau inzicht kunt krijgen in de veiligheidscultuur en welke plannen ter verbetering gemaakt kunnen worden.

Veiligheid in de psychiatrie

Hoe kan je psychiatrische units veiliger maken?

Kenniscentrum Agressie

Ben je op zoek naar werkvormen, oefeningen of materiaal voor onderwijs of training over agressie?

Kennisbundel probleemgedrag

Een kennisbundel over probleemgedrag voor docenten Zorg en Welzijn (2012)

Arbocatalogus VVT

In de Arbocatalogus van de VVT vind je een prachtig overzicht van ondersteunende middelen en praktijkvoorbeelden.

Handreiking fysiek ingrijpen

Handreiking over fysiek ingrijpen als onderdeel van het veiligheidsbeleid.

Tips Arbocatalogus Jeugdzorg

Tips uit de Arbocatalogus van de Jeugdzorg voor medewerkers en leidinggevenden.

Agressietrainingen gehandicaptenzorg

Overizcht van het trainingsaanbod van een instelling voor gehandicaptenzorg.

Syllabus basisscholing weerbaarheid (theorie)

Syllabus waarmee je theoretisch inzicht krijgt in agressie en hoe daar op een respectvolle manier mee om te gaan.

'Duidelijk over agressie' Scan

Instrument om zicht te krijgen op anti-agressiebeleid in de eigen organisatie.

Verbetercheck ongewenst gedrag

Instrument om zicht te krijgen waar een organisatie staat met betrekking tot de aanpak van ongewenst gedrag.

Stageopdracht Omgaan Met Agressie

Praktische stageopdracht waarin studenten hun eigen visie op agressie en die van de stageorganisatie onderzoeken.

Praktijkgids beleid ontwikkelen

Beleidsontwikkeling rondom agressie in de jeugdzorg.