Evaluatie-instrument

Met dit evaluatie instrument meet je in hoeverre de leerdoelen uit het Raamwerk Agressieonderwijs behaald zijn. Het instrument is te gebruiken voor zelfevaluatie, maar ook in te zetten als onderdeel van een leertraject. In het (zelf)evaluatie instrument zijn voor het blauwe, groene, oranje en rode thema een aantal gedragsbeschrijvingen opgenomen die de breedte van het thema aangeven. Deze gedragsbeschrijvingen zijn afkomstig uit het Raamwerk Agressieonderwijs (VWiZ, 2015). De (aankomend) zorgprofessional geeft voor elke gedragsbeschrijving aan of hij dit al beheerst of nog niet. De score geeft aan in hoeverre de (aankomend) zorgprofessional de verschillende thema‚Äôs beheerst en waar nog te leren valt.

Doelgroep:
Breed inzetbaar
Ontwikkelaar:
Duidelijk over agressie
Sluit aan bij doel:
Stimuleren van groen gedrag, omgaan met oranje gedrag, handelen bij rood gedrag, agressiebeleid
Aan de slag!