Doelen van 'Agressiebeleid'

Wat moet je als (aankomend) zorgprofessional kunnen, weten en doen om in de praktijk met agressiebeleid aan de slag te kunnen? Hier vind je een overzicht. De leermaterialen bij dit thema helpen om deze doelen te bereiken.

De (aankomend) zorgprofessional:

  • Is op de hoogte van de kaders voor agressiepreventie en -hantering in de organisatie
  • Kent de (somatische, psychische, sociale en contextuele) factoren die van invloed zijn op de veiligheid van zorgvragers en medewerkers
  • Kan voorstellen doen voor organisatorische, bouwkundige en technische maatregelen om een veilige werkomgeving te creĆ«ren
  • Toont initiatief in het oplossen van knelpunten in het werkklimaat die tot onveiligheid leiden
  • Werkt volgens de veiligheidsnormen die bekend zijn binnen de instelling
  • Geeft medewerkers/teams (gevraagd en ongevraagd) advies over preventief werken in het voorkomen van agressie
  • Kan relevante screeningsmethoden hanteren waarmee risicofactoren in kaart worden gebracht
  • Analyseert meldingen en kijkt op organisatieniveau naar verbeterpunten
  • Durft nee te zeggen bij onveilige situaties